Bij deze vorm van yoga draait het om het verleggen van je grenzen.
Met Yin wordt gedoeld op de minder elastische delen van het lichaam (zie Yin Yoga), terwijl Yang juist staat voor de spieren die meer elastisch zijn.
Deze vorm van yoga is dan ook geschikt voor mensen die kampen met problemen als gevolg van stijfheid of bekkenproblemen.